COLOFON

Ik teken voor het werk dat ik maak. Mijn foto’s en sculpturen behoren tot mijn artistieke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd ervaar ik creativiteit als een vorm van energie, van veerkracht, die vaak ontstaat in de tussenruimte met De Ander. Zo is mijn leerproces onderdeel van het leerproces van De Ander. Ik heb het over de mensen die nauw met mij samenwerken. Een aantal van hen wil ik hier graag noemen. Niet zozeer om hen te bedanken, want dan doe ik hen tekort. Ik wil mijn waardering uitspreken voor hun talent en expertise.

In alfabetische volgorde:
Het Beeldgebouw - Fotovaklab, Ridderkerk – www.hetbeeldgebouw.nl
André Beuving (beeldbewerking, Art-Crtl / Blxm)
Andy, Boudewijn en Noud Kemner – Bronsgieterij Kemner, Cuijk – www.kemner.nl
Karin van Lieverloo – KaaT | Kunst & teksT – www.kaatkunstentekst.nl
Michael van Praag (webdesign, webmaster)
Erwin Stam – Erwin Stam Tuinstudio – www.erwinstam-tuinstudio.com
Maddy Stolk (redacteur)

Mijn galeriehouders, lieve collega's, persredacteuren, assistenten, make up-artists, stylisten en stagiaires door de jaren heen. En mijn muzen, al die geweldige mensen die voor mijn camera stonden, met wie ik mijn dromen heb kunnen creëren. Dank ook aan allen die geloven in Gallery The Ones at Home in Amsterdam

Micky Hoogendijk

Tekst & eindredactie website Studio Micky Hoogendijk: © 2023 Karin van Lieverloo - KaaT | Kunst & teksT